Ny kulturinkubator starter opp på USF

Kulturbransjen i Bergen fortsetter å utvikle seg: Snart kan åtte deltakere få plass i en ny inkubator for musikk- og filmprodusenter, i samlokalisering med profesjonelle kolleger i USF-huset.

Etter å ha fått støtte fra Kreativt Norge og Bergen kommune starter USF Verftet, Brak og Vestnorsk Filmsenter en inkubator for produsenter som befinner seg i en etablerings- eller videreutviklingsfase i musikk- og filmbransjen.

Deltakerne får tilbud om arbeidsplass i kontorlandskap, med subsidiert husleie, kontorutstyr som møbler, printer og bredbånd, samt tilgang til møterom og kjøkken. Det er mulig å etablere 8 plasser tilsammen. USF vil tilrettelegge praktisk, mens VNFS og Brak vil være nære støttespillere for deltakerne, som i tillegg til individuell rådgivning også får tilbud om bransjespesifikk rådgivning og tilgang på kurs.

Det faglige tilbudet utformes av fagorganisasjonene og Bergen kommune i dialog med deltakerne.

Erfaring fra bransjetiltak

Etableringen bygger på erfaringer fra ulike bransjeutviklingstiltak som har vært avholdt den siste tiden, spesielt samarbeidet om mentorprogram for kulturprodusenter i Bergen. Mentorprogrammet videreføres og bygges på med tilbud om arbeidsted lokalisert til USF Verftet. Inkubatoren legges opp etter modell fra Bergen Designinkubator som USF har drevet siden 2007, der USF står for tilrettelegging av areal og samarbeidspartnerne står for koordinering av mentorer og faglig innhold.
Verdien av en inkubator i samlokalisering med etablerte og profesjonelle kreative fagmiljøer har vist seg å være stor. Uformell dialog og sosialisering åpner for fri idéutveksling, og nettverksbygging styrkes. Faste arbeidsplasser for inkubatordeltakerne gir fordeler som stabilitet og forutsigbarhet i en lengre periode – med ro til å jobbe, og subsidiert husleie som reduserer kostnader i en sårbar oppstartsfase med begrenset kapital.

Den nye inkubatorens overordnede målsetting er: at samlokalisering og nettverk skal bidra til at deltakerne treffer markedsinnganger og møter nye kunder nasjonalt og internasjonalt
. Mentoring og kurs skal bidra til å styrke deltakernes gjennomføringsevne til å transformere idé til prosjektfase og deretter til lønnsomt produkt.

De enkelte målsettingene må skredderys etter det enkelte prosjektet sin egenart, og det forventes at prosjektene etter endt periode skal være lanseringsklare til nasjonale finansieringskilder og/eller et nasjonalt/internasjonalt marked.

Spesielt innen musikk, design og film har den siste tidens intensive satsning på bransjeutviklende tiltak manifestert seg ved at stadig flere virksomheter ønsker arbeidssted i USF-bygget med omlag 200 virksomheter innen kunst, musikk, film, litteratur, dans, design, festivaler og bransjeorganisasjoner fordelt over 12000m2. Brak og VNFS har kontorer på USF. Samlokaliseringen er i en tidligere sardinfabrikk der Stiftelsen Kulturhuset USF også driver scener for film, kunst og musikk og publikumsområder med spisested og uteservering.

Vil du søke? Vi statser på oppstart rundt 1. mars. Her finner du søknadsskjema.

Interesserte kan kontakte Line Nord line@usf.no for mer informasjon.