Kulturkvartalet Verftet gror frem

Nye Verftet!

2023 var året der vi for alvor så konturene av hvordan det kan bli.

Sammen med en lang rekke av dyktige og kreative arrangører skapte vi gode opplevelser for omlag 14 000 mennesker i Hallen og i Bakgården.

Den store 200-års gaven fra Sparebanken Vest var en utløsende faktor: Terskelen for å arrangere er mye lavere. I Hallen er det nå et fullverdig teknisk oppsett som fungerer for både storskala og mindre formater. Dermed slipper vi og arrangørene å leie inn kostbart utstyr for musikk- og kulturproduksjon.

Mye skjedde

Tilsammen var det 36 arrangementsdager med et mangfold av uttrykk som skapte attraksjon og gode vibber. Det har vært et samlingspunkt for både unge familier, matglade, danseglade, badstugjester, øl-hunder, metalfans og mange flere – noen ganger samtidig.
Dette er akkurat slik vi tenker at kulturarenaen skal være; et treffsted på kryss og tvers av generasjoner og interesser.

For oss som driver USF Verftet har 2023 vært et inspirerende år. Vi er supermotiverte for å utvikle dette kulturstedet videre, for én ting skal være klart: Bergen har en blomstrende underskog av gode folk som arbeider med kunst, kultur og mat – og de vil invitere hele byen med.

En ny epoke i historien

I løpet av 2023 har vi også arbeidet med det som blir den største omveltningen i vår historie siden åpningen av kulturhuset i 1993.
I alle årene siden da har vi leiet lokalene våre av huseier Norwegian Preserving Eiendom AS. Nå overtar vi selv. I tillegg overtar vi naboeiendommen med Kjødehallen og Dikkedokken. Dette har vi jobbet for lenge, og løsningen blir å samarbeide i et privat-offentlig-ideellt aksjeselskap.

Stiftelsen Kulturhuset USF, Bergen kommune og EGD Property stifter et nytt eiendomsselskap som skal eie dagens USF Verftet og naboeiendommen. Til sammen blir dette over 17 000 kvm til kultur midt i Bergen sentrum. USF skal stå for driften av hele området med scener, visningsrom, uteområder, atelier, musikkstudioer, verksteder og kontorer for kunstere og kulturnæringsaktører. Med dette sikrer vi dagens kulturmiljø på USF og legger til rette for utviklingsmuligheter for fremtiden. Vi går fra å være kun leietaker til også å være medeier, noe som også sikrer at kulturlivet har en innflytelse i et langsiktig perspektiv.

Tilsammen blir alt dette kulturkvartalet Verftet – et stort løft for Bergens kulturliv. Vi gleder oss stort!