Verftet kan endelig vokse

Verftet kan endelig vokse – øker arealer for kultur til mer enn det dobbelte

Det var en gledens dag da Byrådet i Bergen besluttet at vår nabotomt, med de gamle Kjødehallene og Dikkedokken, skal kjøpes til kulturbruk. Dermed er mange års kamp mot utbyggere med boligplaner over, og vi kan konsentrere oss om konkret utvikling av innhold og bygg. Behovene står i kø, for byens kulturprodusenter øker i antall og bransjen vokser.

I hallene skal det bli konsertscener av ulike størrelser, store flerbrukshaller med plass til arealkrevende kunst, klubb, kino og scenekunst. I tillegg er det muligheter for studioer og tilrettelagte produksjonslokaler for film og musikk. Områdene rundt hallen, med sjøsiden og kaier, vil sikres og oppgraderes, og åpnes som offentlig tilgjengelig areal.

Utviklingen vil skje etappevis, med stort fokus på gjenbruk og up-cyckling av byggematerialer. Vår samarbeidspartner i prosessen hittil har vært VIll Arkitektur, som også står for mulighetsstudien for prosjektet.
Saken skal vedtaes i bystyret i november.
Les mer i denne artikkelen fra Bergens Tidende, 20. sept. 2021.

Det nye området og kjødehallene sett fra sjøsiden. Illustrasjon: Vill Arkitektur, 2021.