Kulturbransjen kan miste nødvendig kompetanse

Nå er det alvor, og vi ser rødt.

USF Verftet er solidariske med alle i kulturbransjen som driver enkeltpersonsforetak og deltar derfor i aksjonen #redalert.

Hvorfor? Fordi kulturbransjen er ganske komplekst sammensatt av enkeltpersonsforetak, aksjeselskap, stiftelser, organisasjoner og foreninger. På veien fra kunstnerisk idé til at du opplever noe i en konsertsal, kino, kunstgalleri – spiller disse på lag.

#redalert 30. september 2020. Foto: Evy Sørensen, USF Verftet

Det er en lang rekke av folk som samarbeider for at ting skjer på scener rundt om i landet. Vi er alle avhengige av hverandre.

Mange artister, kunstnere, teknisk personell og andre i kulturbransjen er organiserte som enkeltpersonsforetak. Det betyr at de ikke får dagpenger når aktiviteten i bransjen blir redusert og stoppes, som nå. De er derfor helt avhengige av at staten ikke stopper – men viderefører – kompensasjonsordningen for enkeltpersonsforetak så lenge korona-restriksjonene påvirker arrangementsvirksomheten.

Hvis ordningen fjernes blir det enda vanskeligere for lyd- og lysteknikere, eventarrangører og artister å tjene penger på yrket sitt.

Hele kulturlivet, inkludert oss på USF og våre mange samarbeidspartnere og bransjekolleger blir rammet av dette.

Vi kan ikke gjøre vårt arbeid for å gi dere i publikum kulturopplevelser dersom frilanserne og alle fagfeltene de representerer forsvinner fra bransjen.

Vi er solidariske med alle i kulturbransjen som driver enkeltpersonsforetak og deltar derfor i aksjonen #redalert, rød alarm, og viser det ved å lyssette USF-bygget helt rødt. Mange andre i Bergen vil gjøre det samme. #redalert#wemakeevents#solidaritet