Laster Arrangementer

Utstilling: Søren Krag – Moiré

Velkommen til utstilling med billedkunstneren Søren Krag i Visningsrommet USF  24.9. – 3.10 2021

Åpner fredag 24. september kl. 18.00 – 21.00.
Åpent alle dager kl. 12.00 – 16.00
Torsdag kl. 12.00 – 19.00
Mandag lukket. Gratis adgang.

Om utstillingen

Et moiré-mønster, ofte bare kalt moaré, er et mønster eller en optisk effekt som oppstår når to glatte, fine mønstre, ofte i form av tette gitterlinjer eller rutenettpunkter, er lagt over hverandre og forstyrrer, det vil si sammen danner et tredje mønster.
Utstillingen presenterer en serie verk som har dette optiske fenomenet som fokuspunkt. Det viktigste utstillingsmediet er tekstiler vevd på digital jacquard vev. ‘MOIRÈ’ er en grunnleggende utforskning av mulighetene og begrensningene til den vevde konstruksjonen i samspill med ‘digitalt maleri’ og moaréfenomenet. I tillegg til vevde verk, blir temaet for utstillingen også utforsket gjennom animerte verk produsert for digitale bilderammer samt video installasjoner.

About the exhibition

Moiré patterns are interference patterns that can be produced when an opaque ruled pattern with transparent gaps is overlaid on another similar pattern.
The exhibition presents a series of works that have this optical phenomenon as their focal point. The main medium of exhibition is textiles woven on digital jacquard loom. The works investigate the possibilities and limitations of the woven construction in interplay with ‘digital painting’ and the moiré phenomenon. In addition to woven works, the theme of the exhibition is also explored through animated works produced for digital picture frames as well as video installations.

Søren Krag nettsted: https://sorenkrag.bid/