Laster Arrangementer

Utstilling: Inga S. Søreide og Anette F. Johannessen

Velkomen til to utstillinger i Visningsromet USF i perioden 1. – 11. juli 2021 med Inga Søreide og Anette F. Johannesen.

Åpning torsdag 1. juli kl. 18.00 – 21.00 med performance fra kl. 18.00 til 19.00.
Gratis adgang
Utstillingen er åpen:
Fredag 2. juli / lørdag 3. juli / søndag 4. juli / torsdag 8. juli / fredag 9. juli / lørag 10. juli / søndag 11.juli kl. 12 – 18 alle dager.

Det blir performance kl. 16.00 lørdager og søndager.

INGA S. SØREIDE: Ein gjenklang i kraniet

Utstillingstittelen ”Ein gjenklang i kraniet” visar til noko som er i rørsle, noko som gjev eit ekko eller gjentek seg. Eller i fysisk betyding noko som er i ferd med å øydeleggjast, resignera eller repeterast. Orda kan fungera som eit bakteppe for motiva. Innfallsvinkelen er ting som er i utvikling og endring, lik evolusjon og evolusjonspsykologi

Arbeida mine balanserar mellom det familiære og ukjende, natur og kultur. Gjennom skulptur, installasjonar eller måleri prøvar jeg å skapa ambivalente bilete eller scenario.

Formspråket vekslar mellom surrealisme og figurasjon, der kjende objekt vert sett saman med meir opne formar og element. Røynda blir snudd opp-ned, og vonarleg opnar bileta for refleksjonar og tankar rundt menneskelege tilstandar og vilkår. Ynskjet mitt er å finna nye meningar eller betydningar i motsetningar og ytterkantar gjennom sammenstillingar av ulike formar.

Inga (f. 1982, Stord) bur og arbeidar i Bergen.
Nettside: ingassoreide.com

ANETTE FRIEDRICH JOHANNESSEN:
Overrett: Fjell møter skog møter sti møter hav

Overrett: Fenomenet når en navigatør observerer to faste referansepunkt som er på linje med navigatøren.
Overrett utforsker det enkelte menneskets forhold til vår natur, vår tillærte eierskapsfølelse til landskapet, samt hvordan allemannsretten utfordres av stadig økende masseturisme og menneskenes miljømessige fotavtrykk.
Overrett er et forsøk på å forstå naturen, å gjøre seg kjent i den og bli en del av den. Vandringer i landskapet blir til ritualer hvor man tyder og følger menneskenes spor, der man stadig må balansere ønsket om å bli en del av omgivelsene mot sporene man selv legger igjen. Man vil bli en del av landskapet ved å tilbringe tid i det, og kan deretter lære seg hvordan man kan bevare det og fungere i det. Selv vandringer setter spor i form av stier, stier som igjen blir rammer for hvordan vi opptrer i naturen – vandringer blir til ritualer hvor man følger naturens system og menneskenes bevegelser der.
I utstillingen er det hentet inspirasjon av slike vandringer, der bruk av referansepunkter for navigering har vært utgangspunktet for skulpturelle objekter av tre. Ved å gjøre objektene flyttbare kan de videre brukes til navigasjon for performance.

Anette Friedrich Johannessen (f 1980) er en tverrfaglig kunstner, og jobber med performance, video og installasjon. Nettside: anettefj.squarespace.com