Laster Arrangementer

Oktoberdans: REtransLATE – Mirte Bogaert

Mirte Bogaert danser REtransLATE

REtransLATE er en forestilling om kommunikasjon og (mis)tolkning. I formidling av budskap og historier fra en person til en annen, vil noe gå tapt og noe legges til.

Man kan spørre seg om man til syvende og sist forstår meningen i det som blir sagt, eller om meningen ligger i mellomrommene av det som blir sagt, og som man kanskje aldri vil forstå?

Man lytter og oppfatter. I formidling av budskap og historier fra en person til en annen, er man aldri sikker hvor noe går tapt eller hvor betydninger legges til.

Like mye som ethvert budskap blir forandret av kroppen som bærer det frem, vil budskapet påvirkes gjennom ens egen historie og tilhørende historisk og kulturell sammenheng. I REtransLATE stiller utøverne spørsmål til prosedyrene for lytting, tolkning og den utvelgelsen vi gjør oss i kommunikative situasjoner – og etterlater oss i sakens kjerne: oversettelse av denne overgangen.

Artistic coordination/choreography: Mirte Bogaert

Sound design/ music: Stephan Meidell

Co-creating dancers: Yoh Morishita, Erlend Auestad Danielsen

Light design: Randiane Sandboe

Dramaturg: Alain Franco

Costume design: Olga Regitze Dyrløv Høegh

Producer: Sølvi Katrine Andersen

Picture: Linn Heidi Stokkedal

Artistic coordination/choreography: Mirte Bogaert

Sound design/ music: Stephan Meidell

Co-creating dancers: Yoh Morishita, Erlend Auestad Danielsen

Light design: Randiane Sandboe

Dramaturg: Alain Franco

Costume design: Olga Regitze Dyrløv Høegh

Producer: Sølvi Katrine Andersen

Picture: Linn Heidi Stokkedal