Laster Arrangementer

Ice Wet: Solveig Styve Holte / Nicola Gunn / Tormod Tora Skår Midtbø / Shelmith Øseth

Ice Wet: Solveig Styve Holte / Nicola Gunn / Tormod Tora Skår Midtbø / Shelmith Øseth

16:30 Solveig Styve Holte/Ysteholen Koreografiske Senter – Fra form til Famling (Bergen Dansesenter)

18:00 Nicola Gunn – Studies in Waiting (After Chekhov) (Studio USF)

19:00 Tormod Tora Skår Midtbø – In The Name (work in progress) – (Bergen Dansesenter, Kaien)

20:00 Shelmith Øseth – Wakati (Studio USF)

————

Solveig Styve Holte/Ysteholen Koreografiske SenterFra form til Famling

NO

Solveig Styve Holte vil saman med danser Ilse Ghekiere vise et 20 minutters utdrag fra forestillingen Fra Form til Famling, samt gi en presentasjon av kunstnerskapet sitt. Forestillingen tar utgangspunkt i materielle spor fra arkivene til Høvik Ballett, det første frie profesjonelle dansekompaniet i Norge i nyere tid (1969-1989)

EN

Solveig Styve Holte will together with dancer Ilse Ghekiere give us a 20-minute extract from the performance Fra form til Famling, and give a presentation of her artistry. The performance takes as its starting point material traces from the archives of Høvik Ballet, the first free professional dance company in Norway in recent times (1969-1989).

Nicola Gunn Studies in Waiting (After Chekhov)

NO

To utøvere venter seg gjennom en serie kriser – en endeløst forandrende serie av scenarier, som stadig veksler mellom komedie til tragedie. Forestillingen er en fortolkning av Anton Tsjekhovs skuespill Tre søstre, og tar for seg usikkerhet i den psykologiske tilstanden vi er i når vi venter, samt tid og avstand slik de forholder seg til forventning og skuffelse.

EN

Two performers are waiting through a series of crises: an endlessly changing series of scenarios, moving constantly between comedy and tragedy. A re-imagining of Anton Chekhov’s play Three Sisters that thinks about the notion of uncertainty through the psychological state of waiting, and time and distance as they relate to longing and disappointment.

Tormod Tora Skår MidtbøIn The Name (work in progress)

NO

Med bruk av vokallyd og kroppslig bevegelse i ulike spenningsforhold, sporer prosjektet opp mennesker som har banet vei for at vi skal kunne uttrykke oss på måter som bekrefter og beskytter oss. Enkelte mennesker, særlig melaninrike transpersoner, viskes konstant ut av samfunnet og historien. In The Name motvirker denne utviskingen ved å tenke nytt rundt tid, fremgang og våre individuelle uttrykksmåter.

EN

Using the double effect of vocal sound and bodily movement, the project traces people who paved the way for us to express ourselves in ways that affirm and protect us. Certain people, especially transgender people of color, are constantly being erased from society and history. In The Name counteracts this erasure by reimagining temporality, progress and our individual patterns of expression.

Shelmith Øseth  Wakati

NO

Wakati er et visuelt dansedikt uttrykt i ord og bevegelser. Wakati betyr tid på swahili, og forestillingen kretser om tanken av å føle seg fortapt og forvirret, eller fastgrodd og overeksponert for alt og samtidig alt for lite. Den handler om forventninger, ideer og begresninger som innvandrer og flerkulturell i Norge.

EN

Wakati is a visual dance poem expressed in words and movement. Wakati means time in Swahili, and the perfomance examines the idea of feeling lost, stuck and overexposed to everything but yet to too little. It deals with expectations, ideas and limits that come with being an immigrant and multicultural in Norway.

Forestillingene/presentasjonene en del av minifestivalen ICE WET.

ICE WET er et samarbeid mellom BIT Teatergarasjen, Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans, og Bergen Dansesenter – regionalt senter for dans. Minifestivalen arrangeres i anledning Ice Hot Nordic Dance Platform Oslo 2024.