Laster Arrangementer

Film: Weekend

Weekend er beskrevet som en film funnet på en søppelplass…

I Weekend bruker regissøren Godard øksa på alt som kan minne om en lineær filmfortelling. Resultatet er en fragmentarisk, selvreflekterende og radikal film, proppfull av brechtiansk friksjon. Weekend er det man akademisk omtaler som en «åpen tekst». Hvert enkelt virkemiddel og hver enkelt scene er ikke underordnet den narrative fremdriften slik som i en klassisk Hollywood-fortelling. Godard gir ikke publikum svar på alle spørsmål de måtte sitte med underveis i filmen. Poenget er heller å få folk til å tenke. Tenke og problematisere sin egen rolle som seer.

TOR 16. MAR KL. 18:00

TOR 23. MAR KL. 20:45

Weekend har blitt beskrevet som en «kaotisk film om kaos» og som «den mest problematiske filmskaperens mest problematiske film». I den grad det finnes en historie i Weekend, så sirkler denne omkring det borgerlige paret Corinne og Roland Durand, som lever et temmelig kvalmende overfladisk borgerlig liv hvor penger og sex er de eneste vitale verdiene.

Originaltittel: Week-end. Regi: Jean-Luc Godard. Frankrike, 1967. Fransk tale, engelsk tekst. Aldersgrense: 18 år. Format: DCP. 1t 35min.