Laster Arrangementer

BIT Teatergarasjen: Sjøveien, av Karen Eide Bøen

Scenekunstforestilling presentert av BIT Teatergarasjen i Studio USF

Blikket danser over overflatene i rommet. Ut av vinduet og langt bort. De store skipene der ute vet hvor de skal og hvor de kommer fra, hvordan de skal kaste loss og legge til kai. Der springer reflekskledde små miniatyrmennesker frem med fortøyningene. Tydelige farger. Tydelige bevegelser. Sjøveien (By sea) er en danseforestilling om verden sett fra periferien, og de drømmer og distraksjoner som tilgangen til havet gir.


The gaze dances across the surfaces of the room. Out through the window and far away. The enormous ships out there are aware of their origin and their destination, where to cast off and where to moor. Miniature people in high-visibility clothing scurry forth with the hawsers. Discernable clothing. Discernable movements. Sjøveien (By sea) is a dance performance about the world as seen from the periphery, and the dreams and distractions provided by such proximity to the ocean.

Karen Eide Bøen nettsted

BIT Teatergarasjen