Laster Arrangementer

BIT Teatergarasjen: Should I do the man’s part?

Hun er 1,88 meter høy. Han 1,65. I dette stykket leter den Bern-baserte kunstneren Ernestyna Orlowska og den norske utøveren og tidligere sirkusartisten Daniel Klingen Borg etter et fysisk uttrykk, løst fra tilbakevendende konvensjoner og tilsynelatende klare kjønnsroller. En artig og ordløs danseduo for lang kvinne og kort mann.

She is 1.88 meters tall. He 1.65. In this piece the Bern-based artist Ernestyna Orlowska and the Norwegian performer and former circus artist Daniel Klingen Borg are looking for a physical expression, away from recurring conventions and supposedly clear gender roles. A funny dance duet without words for a tall woman and a short man.

Mer info her: