Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Stiftelsen Kulturhuset USF er daglig leder Ivar Chelsom Vogt.
Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige:
Ivar Chelsom Vogt
Stiftelsen Kulturhuset USF / USF Verftet
Georgernes Verft 12
5011 Bergen
Telefon
55 30 74 10
Epost:
ivar.vogt@usf.no

Stiftelsen Kulturhuset USF (USF Verftet) tar ditt personvern på alvor. Vi vil kun bruke dine personlige data til å administrere ditt kundeforhold med oss og for å levere de tjenestene du har bestilt fra oss. Alle personopplysninger som samles inn lagres, behandles, utleveres og makuleres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs generelle personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation). Dette dokumentet  forklarer hvordan vi behandler personopplysninger.

1. Hvem vi er:
USF Verftet er et scenehus for musikk, film og kunst i Bergen. Vi er organisert som en stiftelse: Stiftelsen Kulturhuset USF med organisasjonsnummer 971 348 372.

2. Personopplysninger vi samler inn fra deg:
Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson, og kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og fødselsdato- og nummer.
De personopplysningene vi samler inn omfatter
– i nyhetsbrevabonnement: navn og e-postadresse
– i kundelister fra billettkjøp: navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse (disse innhentes fra billettdistributører som Ticketmaster, Ticketco og eventuelt via eksterne arrangører, og der bruken av opplysningene er regulert i avtale mellom USF Verftet og arrangør/billettdistributør).

Vi har ikke cookies på våre nettsider som samler informasjon om de besøkendes indentitet.

Kredittkortopplysninger blir ikke tatt imot eller lagret av oss, men av tredjeparts betalingsformidlere som Ticketmaster Norge og Ticketco.no og andre.

3. Hvorfor vi samler inn personopplysninger:
Formålet med å samle inn personopplysninger er å gi deg nødvendig informasjon om produktet du har kjøpt (billetter), kunne levere og tilpasse tjenestene våre til deg, samt opprettholde og videreutvikle dem. Dersom du har samtykket til det, vil vi også kunne tilpasse og målrette annonser og annen markedsføring som vises til deg.

4. Hvordan dine personopplysninger brukes:
Av personopplysningene vi samler inn om deg er det først og fremst din epost-adresse vi bruker:
Dette er for å
1) Sende deg nyhetsbrev om våre arrangementer, dersom du har akseptert det. Vi bruker programmet Mailchimp til det.
2) Sende deg viktig informasjon om arrangement du har kjøpt billetter til; f.eks. endret tidspunkt, avlysning o.l.

Epost-adressen din vil også kunne bli brukt i vår digitale markedsføring, eksempelvis til målretting av annonser. Vi bruker Facebook sine kanaler for markedsføring og du vil kunne oppleve at du får opp en annonse med USF Verftet som avsender i din nyhetsstrøm

5. Hvordan du kan få tilgang til og hvordan du kan oppdatere dine personopplysninger:
Du kan når som helst få informasjon om, og oppdatere dine personopplysninger ved å sende oss en e-post til informasjon @ usf.no, dersom du ønsker å endre/oppdatere dine opplysninger.

6. Hvordan vi deler dine personopplysninger med andre:
Vi deler ikke personopplysningene dine med noen, unntaket er at vi kan dele personopplysninger med tredjeparter som ledd i spørreundersøkelser, dersom disse er av offentlig interesse, i offentlig regi eller er helt eller delvis støttet av en offentlig norsk institusjon.
Vi deler aldri slike opplysninger uten at tredjepart inngår databehandleravtale med oss, der dine personvernrettigheter blir ivaretatt i henhold til gdpr-lovgivningen

Vi kan utlevere personopplysninger til norsk politi eller annen offentlig myndighet dersom vi får forelagt en beslagsbeslutning, rettslig kjennelse eller annet tilsvarende krav om utlevering av informasjon.

7. Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS:

Vi bruker Mailchimp for utsendelse av nyhetsbrev. Mailchimp har hovedkontor og servere i USA. Les mer om deres personvern i EU/EØS-land  her: https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/

8. Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger:
Dine personopplysninger blir lagret i inntil 3 år etter at tjenestene og kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger knyttet til betaling beholdes i minst 10 år, slik det er påkrevd i henhold til norsk regnskapslovgivning.

9. Dine rettigheter:
Du kan når som helst trekke tilbake samtykke gitt etter denne Personvernerklæringen. Du kan trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss på informasjon @ usf.no.

Du har rett til å få innsyn i dine personopplysninger, eller å kreve retting av feilaktige opplysninger vi har lagret om deg.

Vi gjør oppmerksom på at endring og/eller sletting av personopplysninger vil kunne få betydning for USF Verftet sin evne til å levere tjenester til deg, og nødvendig informasjon om arrangement du har kjøpt billetter til.

10. Din rett til å klage:
Dersom du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi behandler dine personopplysninger ber vi deg ta kontakt med oss på e-post informasjon @ usf.no. USF Verftets personvernombud er: Ivar Chelsom Vogt

Det er også mulig å sende en offisiell klage til Datatilsynet hvis du mener vår behandling av dine personopplysninger strider mot gjeldende personopplysningslov eller GDPR.

11. Cookie Policy:
Nettstedet usf.no bruker data fra Google Analytics 4 for å måle trafikk.

12. Kontaktinformasjon
E-post: informasjon @ usf.no
Tel: 55307410