Laster Arrangementer

Utstillingsåpning: VOLT – Richard Ibghy & Marilou Lemmens

Velkommen til utstillingsåpning fredag 7. desember kl. 18.00.

Vises t.o.m. søndag 16. desember.

Åpent kl. 12 – 16 / torsdag 12 – 18 / mandag lukket.

Gratis

—–

Richard Ibghy & Marilou Lemmens: An Alert Rabbit Breathing Purified Air

I skjæringspunktet mellom skulptur, skalerte arkitektoniske modeller og tekst, reflekterer utstillingen An Alert Rabbit Breathing Purified Air over hvordan ulike vitenskapelige miljøer fra begynnelsen av det 20. århundre frem til i dag har framstilt dyrs mentale verden. Basert på sentrale eksperimenter utført i laboratorier av biologer, etologer, eksperimentelle psykologer, antropologer, zoologer og hjerneforskere, utforsker utstillingen de ulike oppsettene som forskerne har tenkt ut for å produsere kunnskap om dyrs kognitive evner (eller mangler), inkludert studiet av persepsjon, hukommelse, romforståelse, mengdeforståelse, kommunikasjon og språk. Prosjektet undersøker hva eksperimentelle oppsett sier om hvordan vi bedriver vitenskap og produserer kunnskap. Det tar også for seg de implisitte antagelsene som styrer dyreforskeres teorier, handlinger og redegjørelser.

Siden 2002 har Richard Ibghy og Marilou Lemmens utviklet en samarbeidspraksis som spenner over flere medier, inkludert video, performance og installasjon. Senest ble deres arbeid presentert i separatutstillinger på Audain Gallery, Vancouver (2018), Agnes Etherington Art Center, Kingston, Canada (2017), Jane Lombard Gallery, New York (2017), Owens Art Gallery, Sackville, Canada 2017), International Studio & Curatorial Program, New York (2016), Esker Foundation Contemporary Art Gallery, Calgary (2016), Leonard & Bina Ellen Kunstgalleri, Montreal (2016), VOX, Montreal (2014) og Monte Vista Projects, Los Angeles (2012). De har deltatt i en rekke gruppeutstillinger, inkludert 2. OFF-Biennale, Budapest (2017), XIII Bienal de Cuenca, Ecuador (2016), 14. Istanbul Biennale (2015), La Biennale de Montréal (2014), Manif d’art 7: Quebec City Biennial (2014), og 10. Sharjah Biennial (2011). De bor i Durham-Sud, Canada. http://www.ibghylemmens.com

Som del av prosjektet vil det også bli arrangert et seminar og flere omvisninger i utstillingen, og programmet for dette vil bli lansert senere.

Mandag 10. desember kl 19.00 vil Richard Ibghy og Marilou Lemmens holde en forelesning på Monday Lectures ved Fakultetet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Kurator: Marie Nerland

Utstillingen er støttet av Bergen kommune – Internasjonal kunst- og kulturutveksling.

Volt er støttet av Norsk kulturråd og Bergen kommune.

http://www.v-o-l-t.no

 

///////////

 

Situated at the intersection of sculpture, scaled architecture, and text, An Alert Rabbit Breathing Purified Air reflects on how the mainstream scientific community has depicted the animal mind from the early 20th century to the present. Drawing upon key experiments conducted in laboratories by psychologists, biologists, ethologists, zoologists and neuroscientists, the work examines the various devices imagined by scientists to produce knowledge and measure the cognitive (dis)abilities of animals, including the examination of perception, memory, spatial awareness, numerosity, communication, and language. The project explores what experimental setups say about our way of doing science and producing knowledge. It also examines the implicit assumptions that have guided the theories, actions, and accounts of scientists studying animals.

Collaborating since 2002, Richard Ibghy & Marilou Lemmens have developed a collaborative practice that spans multiple media, including video, performance and installation. Most recently, their work was presented in solo exhibitions at the Audain Gallery, Vancouver (2018), Agnes Etherington Art Centre, Kingston, Canada (2017), Jane Lombard Gallery, New York (2017), Owens Art Gallery, Sackville, Canada (2017), the International Studio & Curatorial Program, New York (2016), Esker Foundation Contemporary Art Gallery, Calgary (2016), Leonard & Bina Ellen Art Gallery, Montreal (2016), VOX, Montreal (2014), and Monte Vista Projects, Los Angeles (2012). They have participated in a number of group exhibitions including the 2nd OFF-Biennale, Budapest (2017), XIII Bienal de Cuenca, Ecuador (2016), 14th Istanbul Biennial (2015), La Biennale de Montréal (2014), Manif d’art 7: Quebec City Biennial (2014), and 10th Sharjah Biennial (2011). They live in Durham-Sud, Canada. http://www.ibghylemmens.com

The project will also include a seminar and several guided tours of the exhibition, the details of which will be announced later.

On Monday 10th December at 19:00 Richard Ibghy and Marilou Lemmens will give a public talk at Monday Lectures at the Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen.Curator: Marie Nerland

The exhibition has received funding from City of Bergen.

Volt is supported by Arts Council Norway and City of Bergen.

http://www.v-o-l-t.no