Laster Arrangementer

Utstilling: Stefan A. Pedersen – Self Time Earth Time

Utstillingsåpning fredag 15. mars kl. 18.00 – 20.00.

Åpningstider:
Mandag – lukket.
Alle dager kl. 12.00 – 16.00.
Torsdag kl. 12.00 – 19.00.
Vises t.o.m. søndag 24. mars.
Gratis.

Gjennom et romlig samspill mellom video, lyd og fotografi dykker Stefan A. Pedersen ned i forholdet mellom forskjellige forståelser av tid: biografisk tid, fiktiv tid, historisk tid og geologisk tid.

Sentralt i utstillingen er et nytt videoverk som omhandler den ustabile vekselvirkningen mellom privatliv og offentlighet i det geologiske landskapets utstrakte temporalitet.

Verket følger en off-screen omvandrende protagonist, som forteller om en gåtur langs Los Angeles’ kyst. Det skiftende og voldsomme landskapet spiller en framtredende rolle i videoen, og i løpet av turen avdekker protagonisten flere historiske øyeblikk fra de kulturelt dynamiske årtiene etter andre verdenskrig.

I overlappingen mellom mytografi og landskap agerer de avskårne passasjene, de smuldrende trappene, de oversvømte strendene og jordskredslatente åssidene som metaforer for tidslommer, hvor utfallet ikke var, eller ennå ikke er, fastsatt eller bestemt.

Utstillingen dveler ved det statiske (og det foranderlige) i både det naturlige og det kulturelle landskapet og kan med sitt langsomme tempo ses som en form for kontrapunktisk gest i den temporalt akselererende virkeligheten vi lever i akkurat nå.

Utstillingen er støttet av Danish Arts Foundation.

http://lostclusters.dk/work/

Gjennom arbeidet med fotografi, lyd, video og workshops, oppsøker Stefan A. Pedersen de ustabile forbindelsene mellom forskjellige historiske momenter med den overbevisning at historien ikke er lineær kausal eller allerede fastlagt.

Arbeidet hans har tidligere været presentert på Statens Museum for Kunst, København; Independent Art Fair, New York; Galerie Rianne Groen, Rotterdam; Konsthall C, Stockholm; Galerie Jan Mot, Brussel; Glasgow International Festival; VBKÖ, Wien; Overgaden, København; og Tai Project i Kunming, Kina.  

Stefan A. Pedersen er født 1979 i Bergen, har studert på Det Kongelige Danske Kunstakademi og Akademie der bildenden Künste Wien, og bor og arbeider i København.