Laster Arrangementer

The DEN: Produsentseminarer 2020

Oktoberdans 2020 presenterer et heldagsseminar om den kreative produsenten

I løpet av det siste tiåret har vi sett en enorm utvikling innen produsentrollen. Nye muligheter innen digital kommunikasjon, andre nettverksformer og ulike finansieringsmodeller er alle faktorer som fører til nye måter å produsere scenekunst på. Vi opplever et stadig større behov i det frie scenekunstfeltet for produsenter som har en kunstnerisk affinitet, som er kritisk reflekterende og som på mange måter inntar en relasjon til kunstverket som i klassisk forstand har vært tilegnet dramaturger. En evne til å tenke og arbeide utover eksisterende strukturer og fagområder blir sett på som en styrke, og knyttes gjerne til et humanistisk eller aktivistisk verdisyn, med sterkt fokus på innovasjon, bærekraft og samfunnsrelevans.

I anledning Oktoberdans 2020 har vi gleden av å kunne invitere til et heldagsseminar om den kreative produsenten som en del av The Den: Produsentseminarer 2020 – Dance Expo Norway.
Følgende bidragsytere er bekreftet til seminaret.

Gwenoële Trapman, leder av den kreative produsentutdanningen ved Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / Amsterdam.
Magnus Nordberg, daglig leder og produsent – Nordberg Movement, Stockholm
Millan Persdotter Persson, daglig leder for Proscen, en kompetanse-, interesse- og nettverksorganisasjon for det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet
Nefeli Myrodia, kreativ produsent og programdramaturg, Onassis AiR: Artistic Research & (Inter)national Residency Program, Athen