Laster Arrangementer

Område 51 – Grytten & Qvenild

Område 51 er Frode Grytten og Morten Qvenilds konsert-bok-scenekunst prosjekt fremført live

OMRÅDE 51, eller Area 51, er namnet på eit hemmeleg område i Nevada, der det amerikanske forsvaret testar ut fly og våpensystem. Det er også eit kontrollsenter for avanserte droner. Her blei det legendariske U2-flyet prøvd ut, og viktige delar av teknologien bak måneferdene utvikla. Musikken utspelar seg i dette landskapet, ein stad der ørkenkøntri og tekno lever side om side. Musikken vil spegle delinga mellom det naturlege og det menneskeskapte, det dynamiske og det kontrollerte.

Musikken vart først fremført som konsert og tingingsverk på Energimølla og Kongsberg Jazzfestival. Men hausten 2019 kom musikken ut på dobbel vinyl, og samstundes vart tekstane sluppe i bokform på Oktober Forlag. Eit politisk og akutt viktig verk av Frode Grytten og Morten Qvenild.

Musikere

FRODE GRYTTEN vokal / MORTEN QVENILD musikk, vokal / IVAR GRYDELAND gitarer, banjo, pedalsteel / STIG GUNNAR RINGEN lyd / KYRRE HELDAL KARLSEN lys, video

Om Område 51

Dei fleste av oss veit ingenting om programma som er sett i gang og som verkar utanfor oss. ”Landet bortanfor landet” tar oss med til området som er befolka med personell som skal forsvare oss, men som gjerne burde skremme oss meir enn noko anna på kloden.»

Verket ”Landet bortanom landet” tematiserer i ord og musikk denne utviklinga, og viser korleis krig i dag er blitt ei usynlig verd. Det uttrykker ei frykt for at vi ikkje lenger kan opponere mot krigen, fordi han ikkje finst. Vi diskuterer ikkje utviklinga av nye system for å drepe kvarandre, eller militariseringa av himmelrommet, eller dei enorme militærbudsjetta.