Laster Arrangementer

Oktoberdans: Workshop De Naive

Dansekunstnerne Charlott Utzig, Julie Moviken og Harald Beharie med workshop under Oktobedans på USF Verftet.

I samarbeid PRODA Vestland og Bergen Dansesenter inviterer vi til workshop med De Naive.

De Naive består av dansekunstnerne Charlott Utzig, Julie Moviken og Harald Beharie. Deres praksis beveger seg i et sjangeroverskridende landskap som utfordrer etablerte plattformer og strukturer for hvordan å skape og oppleve dansekunst. De Naive er også et demokratisk og sosialt prosjekt som ønsker å gjøre scenekunst tilgjengelig for allmennheten gjennom aktiv bruk av offentlig rom som performative landskap.

Workshopen vil ta utgangspunkt i De Naives arbeidsprosess og deres tilnærming til koreografi.

Workshopen er gratis og åpen for danse- og scenekunstnere, og andre kunstnere med interesse for bevegelsesarbeid. Studenter innenfor dans/teater/performance kan også melde seg på – påmelding via TicketCo.

Arrangeres i samarbeid PRODA Vestland og Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans.


In collaboration with PRODA Vestland and Bergen Dansesenter, we invite you to a workshop with De Naive.

De Naive consists of dancers and choreographers Charlott Utzig, Julie Moviken and Harald Beharie. Their practice moves in a cross-genre landscape that challenges established platforms and structures for how to create and experience dance. De Naive is also a democratic and social project that wants to make performing arts available to the public through the active use of public spaces as performative landscapes.

The workshop will be based on De Naive’s work process and their approach to choreography.

The workshop is free and open to dancers and performing artists, and other artists who are interested in working with movement. Dance/theatre/performance students are also invited to attend – sign up via TicketCo.

Hosted in collaboration with PRODA Vestland and Bergen Dance Center.