Laster Arrangementer

Oktoberdans: Fanzine workshop with Saga

Oktoberdans 2020 vil bli dokumentert i en spekulativ fanzine med ideer, kommentarer, spørsmål, undersøkelser og refleksjoner om festivalen mens den pågår. Fanzinen er et samarbeid med SAGA – en bergensbasert kreativ plattform. Et samfunn og kollektiv som ønsker å være et samlende smeltepunkt for skeive, transpersoner og andre minoriteter. De går inn i organisasjonsarbeid i vårt felt på empatisk vis, med fokus på medlemmers behov og en grunnleggende åpen holdning til endring og kreative ideer, for å kunne utvikle seg som et omsorgsfullt samfunn. Kollektivet er invitert til å samle inntrykk gjennom hele festivalen, for å omstrukturere og modifisere dem i en to-dagers, åpen workshop. Fanzinen presenteres under en bokmesse i Stenersen 30. oktober.

Gratis, men gratisbillett MÅ hentes ut på forhånd.


Oktoberdans 2020 will be accompanied by the creation of a speculative fanzine consisting of ideas, comments, questions, inquiries and reflections surrounding the festival as we go along. The Fanzine will be produced in collaboration with SAGA – a Bergen based community, creative platform and collective aiming to find a unifying melting point for queer, trans people and minorities. They seek an empathetic approach to organisational work within our field, focusing on their members’ needs and being open to change and creative ideas, to move forward as a caring community. The collective is invited to gather their impressions, as well as those from fellow audience members, throughout the festival, to re-structure and modify them in a two-day, open workshop. The fanzine will be presented during a pop up book fair at Stenersen Oktober 30th.