Laster Arrangementer

Oktoberdans: A Story work in progress , Roskva Yasmin Andersen

Presentasjon/workshop med Roskva Yasmin Andersen og forestillingen A Story under Oktoberdans på USF Verftet.

For Roskva Yasmin endret virkeligheten seg seg fullstendig, da hun 26 år gammel, møtte faren sin for første gang.

A Story er en undersøkelse av hvordan kroppen og følelsene våre påvirkes av emosjonelle hendelser. Noen ganger oppstår situasjoner som endrer livet slik du kjenner det, i større eller mindre grad. Hvordan takler du denne nye virkeligheten når du har spørsmål som kanskje ikke blir besvart, og valg som er vanskelige å ta. Dette er begynnelsen på et prosjekt som streber etter å dele og berøre gjennom en personlig historie om identitet, tilhørighet og forvirring rundt nye sannheter – følelser som kanskje mange kan relatere til på en eller annen måte.

Det vi har vært igjennom med Covid-19 og alt som har kommet i kjølvannet av pandemien, har vist oss hvor mye vi påvirker hverandre i alle lag av samfunnet, fra det individuelle til det globale. Ringvirkningene er utallige. Tiltak som har blitt tatt i bruk, har begrenset oss både som individer og samfunn. Vi har hele tiden blitt konfrontert og berørt angående hvem vi er, hva vi driver med, hvor vi bor, hvem vi tilbringer tid med osv. Det er denne menneskeligheten som er kjernen i verket. Konfrontasjonene har for mange, skapt både forvirring og usikkerhet, samtidig har vi kanskje fått øynene opp for hva som er viktig for oss? Slik kan et første møtet med sin far også føles.