Laster Arrangementer

Historieboden: Cristian Stefanescu – 43 CITIES

Maria Øy Lojo kuraterte kunstdelen av Feriekolonien USF 2018. Videokunst ble vist i en konteiner og en av koloniens arkitekttegnede butikkboder ble brukt til modulære kunstutstillinger, kalt Historieboden. Den fungerte som en slags stasjonær Asbjørnsen og Moe der publikum kunne oppleve historier, dele egne og skape nye. Arrangementet sprang ut fra erfaringer gjort i en tidligere utstillingskontekst (USF Visningsrommet, mars 2018). Den gangen av kunstprosjektet Stilleben, der en sterk relasjonell og sosiale dimensjonen i prosjektet ble forsterket av publikum og der deres kroppslige opplevelser av utstillingen ble ønsket mer plass til. Slik ble Historieboden en kanal for folkelig dialog, der publikums egne opplevelser står sentralt uten at kunsten i seg selv må inngå noe kompromiss for å bli ”forstått”.
Historieboden ekspanderte raskt med mange kunstnere involvert på kort tid.

Med utgangspunkt i dette lager Øy Lojo nå en utvidelse og fordypning av prosjektet, der de involverte kunstnerne i større grad bruker arenaen til å utvikle arbeid over tid og til utstilling av disse. Hva slags installasjon dette skal være utvikles av de enkelte kunstnerne. Valg av kunstnere baseres fortrinnsvis på prosjekter og arbeider som har en romlig og kroppslig forankring, og som ikke forutsetter en akademisk tilnærming til de presenterte verkene.
Kunstnere, dansere og arkitekter inviteres inn i en kunstnerisk dialog rundt prosjektets temaer, der den fysiske arkitekturen i Visningsrommet USF understrekes, forsterkes og/eller utfordres.

Åpent
Tirsdag – fredag kl. 1500 – 22.00
Lørdag kl. 12.00 – 22.00
Søndag kl. 14.00 – 20.00

Vises fra 12 juni til 24 juli.

Del 1
Det Arkitektoniske Rommet

Konstruksjon og arkitektur er noe vi forholder oss til hele tiden, enten den omgir oss, er i nærheten, eller vi har valgt å legge en geografisk avstand mellom den og oss selv. Hvordan påvirker forskjellige rom og mellomrom måten vi beveger oss på og hva vi husker? Hvordan påvirker rommets sensoriske elementer måten vi forholder oss til hverandre og vår egen kroppslige tilstedeværelse? Hva gjør det med oss når en sanselig opplevelse fra et rom isoleres, og gjenfortelles i et annet rom?

Historieboden presenterer Cristian Stefanescu og hans prosjekt 43 CITIES

We often rely on systems of measure (temperature, time, weight, distance and so on) to help us come closer to ways of understanding and structuring our environment and our relationships to each other. We also use these same systems to consider power, influence and control. How often do we consider someone’s age or the price of a food item in a grocery store or check the time, and dramatize their significance. As much as these ways of measuring bring about a level of clarity and precision they can also be clumsy attempts to grasp concepts that escape measure altogether.

45 cities looks to explore the fragility of our relationship to measure, by embodying a series of places as temperatures in degrees Celsius. For the duration of the exhibition, visitors are able to experience the live temperature of a remote location inside the gallery, totalling 45 cities in 45 days. Moving from the bright outdoors,  through a tunnel-like portal, and into a darkened gallery space one loses the ability to see while simultaneously being hit by a wave of heat. The bodily dimension of temperature overtakes the mind. As you calibrate and settle into the environment, contours of the space becomes apparent yet remain largely in darkness. Sounds from the outside filter their way inside yet remain largely unintelligible, not particularly loud or clear enough to distinguish as language but enough to sense an urban outdoors. A sensory fuzziness lifts the temperature into focus while allowing associations to flow. As you move around the space, today’s city and its live temperature are revealed on one of the walls. The physical, sensorial experience encounters concrete data to measure itself upon. The mind steps in to process and measure up what you feel against a concrete location and temperature data. Your body’s relationship to temperature, to the outside sounds, to your knowledge and/or experience of the given location converge inside of the dark room, a blank space. What can such a limited account of such a broad concept tell us about how we conceive and what we experience.

Cristian Stefanescu

Cristian Ştefănescu is a Romanian/Canadian architect  based in Bergen, Norway. He runs the architecture and art practice a-works in tandem with regularly teaching at the Bergen School of Architecture. Overall, his work revolves around constructing environments that play with spatial and sensorial experience. These environments evolve through the curious use of materials, assemblies and methods that extend across various scales, locations and types. More recently he is interested in how concepts of measure (scale, distance, time and so on) structure our understanding of our environment and each other,  and how various forms of displacement dissect and reveal the necessary and fragile nature of our predicament.

Maria Øy Lojo, kurator

«I kunstnerisk virksomhet er jeg generelt opptatt av biologisk arvet og kulturelt betinget bevegelse, kroppslig sansing av rom og rommet kroppen sanser. Hud utforskes som taktil sensor, grense og grensebryter, og rommet som levende organisme.
I kontekst av temaer rundt konservering i dette prosjektet, ønsker jeg å utforske menneskekroppen som konserverende kontainer for historie, arv, kultur og bevegelsesmønstre.
Hvilke strategier bruker den for å bryte med gamle bevegelsesmønstre, eller for å bevare arvet bevegelse i nåtidskontekst? Hvordan forhandler den i møte med andre kroppskulturer? Hvordan reagerer kroppen i et direkte møte med det historiske opphavet til bevegelsene den selv konserverer? Sin egen bevegelses-historie så og si».