Laster Arrangementer

Feriekolonien: Det ugyldne snitt

Fellesprosjektet Det ugyldne snitt vises som performance event lørdag 10 august kl 12.00 – 15.00 i Feriekolonien.

I perioden 4-10 august viser kunstnerne bildemateriale fra tidligere arbeider som danner grunnlag for performancearbeidet, og en installasjon av elementer som skal brukes i eventen.

I perioden 10-14 august legger kunstnerne igjen spor etter performancen i Visningsrommet.

Åpningstider for utstilinger er
Tirsdag – fredag kl. 1500 – 22.00
Lørdag kl. 12.00 – 22.00
Søndag kl. 14.00 – 20.00

Gratis adgang

Om prosjektet:
I vaner og karakterer søker vi etter en balanse mellom tid og sted, rom og materialer. Balansen og ubalansen vil stadig bli mistet og gjenfunnet. En karakters spontanitet kan endre en annen karakters stoiske alvor: en forflytning, en linje, ett snitt.

Kunstnerne som er med:

Mari Norddahl

Mari Norddahl arbeider med performance, skulptur og installasjon, der mjuke, abstrakte tekstilobjekt står sentralt. Desse opptrer i arbeida som eigne vesen med ein eigen agenda, og følgjer ein organisk estetikk med ein likskap til det kroppslege. Norddahl er oppteken av av korleis vi tolker og tillegg verdi til tinga rundt oss, samtidig som ho stiller spørsmål om objektet kan vere ein autonom eining, med eit eige medvit over sin eksistens.

Jan-Egil Finne

Bergensbasert kunstner, født i Porsgrunn 1980. Er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen. Han undersøker det som oppstår i kontakten mellom den spontane kroppen og ulike typer materialer, ofte organiske, over tid. Hvordan handlinger, ofte repeterende, gir og tømmer objekter for mening.

Mia Øquist

Mia Øquist (1980), bor og arbeider som billedkunstner i Bergen. Har de siste 10 årene fokusert på performance, foto, tekst og tegning i sitt kunstneriske virke. Hun har utført performance på ulike festivaler, offentlige rom og kunstinstitusjoner i Norge, Europa, Usa og Kina. I 2015 reiste Øquist nedover i Europa på performance interrail. Et prosjekt som handler om observasjoner av mennesker, og iscenesatte hendelser i offentlige rom. Forflytning var da en viktig del av prosjektet, det å forflytte seg igjennom ulike landskap og mennesker.

De siste årene har Øquist utforsket tre ulike performance karakterer, alle starter med en kvinne i høyhelte sko. Den første utfører observasjoner, den andre utfører planlagte iscenesatte hendelser, den siste karakteren utfordrer seg selv fysisk igjennom lek og spill. Alle karakterene tar for seg interessen for sosiale situasjoner, forhold og rom hvor mennesker oppholder seg. Øquist tok  Master i billedkunst ved KhiB i 2009, er utdannet bachelor ved kunstakademiet i Trondheim og fra utveksling ved Det kungliga konsthøgskolan i Stockholm.  Performancene har blitt vist ved blant annet Festspillene i Bergen, The Grace exhibition space – New York, Caochangdi Gallery Kina, Kunsthall 3.14, Rom for Kunst og arkitektur i Oslo, Landmark, Hordaland Kunstsenter og Kunstgarasjen i Bergen m. mer. I tillegg har Øquist arrangert og kuratert en rekke performance arrangementer og festivaler i Norge, samt styrearbeid i Kunstgarasjen og Performance Art Bergen. I tillegg til å jobbe med formidling av kunst til voksne, ungdom og barn.

Kurator Maria Øy Lojo

«I kunstnerisk virksomhet er jeg generelt opptatt av biologisk arvet og kulturelt betinget bevegelse, kroppslig sansing av rom og rommet kroppen sanser. Hud utforskes som taktil sensor, grense og grensebryter, og rommet som levende organisme.
I kontekst av temaer rundt konservering i dette prosjektet, ønsker jeg å utforske menneskekroppen som konserverende kontainer for historie, arv, kultur og bevegelsesmønstre.
Hvilke strategier bruker den for å bryte med gamle bevegelsesmønstre, eller for å bevare arvet bevegelse i nåtidskontekst? Hvordan forhandler den i møte med andre kroppskulturer? Hvordan reagerer kroppen i et direkte møte med det historiske opphavet til bevegelsene den selv konserverer? Sin egen bevegelseshistorie så og si».