Laster Arrangementer

Carbon and Captivity + Everything’s coming together while everything’s falling apart: Code Rood

Carbon and Captivity. Regi: Oliver Ressler. Østerrike/Norge 2020. Engelsk tale, engelsk tekst. 4K DCP, 35min.

Everything’s coming together while everything’s falling apart: Code Rood. Regi: Oliver Ressler. Østerrike 2018. DCP, 14min.

CiB x Entrée

Carbon og Captivity er en film delvis innsplit på teknologisenteret Mongstad (TCM) rett utenfor Bergen i sommeren 2019, hvor karbonfangst og lagring har blitt utført på et eksperimentelt nivå siden 2012. Filmen stiller fundamentale spørsmål om demokrati: Hvem styrer det globale klimaet? Hvem har teknologiske, økonomiske og politiske midler til å gripe inn i/endre klimaet? Hvordan kan det avgjøres om en stat burde få lov til å påvirke klimaet, når denne innflytelsen sannsynligvis vil få effekter andre steder?

Etter filmen blir det spørsmålsrunde med regissør Oliver Ressler.

Filmen ble laget med hjelp av Entrée og fikk støtte fra Kulturrådet og Stadt Wien.

 

Everything’s coming together while everything’s falling apart: Code Rood

Filmen skildrer sivil ulydighetsaksjonen ”Code Rood” i Amsterdams havn i juni 2017. Blokaden av Europas nest største kullhavn trekker en rød strek mot denne viktige infrastrukturen for fossil kapitalisme. Den største enkeltkilden for utskiping av kull er Colombia, hvor kullet blir utvunnet under økologisk og sosialt katastrofale vilkår.

Everything’s coming together while everything’s falling apart: Code Rood er del av Resslers pågående prosjekt som følger kampene mot et selskap som er avhengig av fossilt brensel. En spesiell takk til Egbert Born, Chihiro Geuzebroek og Matthew Hyland.