Laster Arrangementer

Brak: Koronakrise og fremtiden for scenetekniske yrker UTSATT

Arrangementet utsettes til 10. januar.

…….

Brak og Kulturrom inviterer til fagdag med koronasituasjonen som tema 10. november på USF Verftet.

Tiltakene for å begrense koronakrisen har truffet kulturlivet særdeles hardt, og ser dessverre ut til å bli langvarige. De fleste i bransjen har nå gått over et halvt år uten arbeid eller oppdrag, dette er selvsagt både en stor økonomisk og mental påkjenning.

Med mye usikkerhet rundt fremtiden er faren for kompetanseflukt stor, og vi frykter langsiktige og alvorlige konsekvenser for en bransje som allerede er periodevis underbemannet. Når det samtidig ikke eksisterer bransjetilpassede utdanninger som sørger for nyrekruttering, går bransjen en usikker fremtid i møte. Undersøkelser viser også at den prosentvise andelen som benytter seg av de ulike kompensasjonsordningene er relativt lav. Treffer egentlig kompetanseordningene bransjens behov?

Program for fagsamlingen

Kulturrom ønsker velkommen, og gir en kort oppdatering på ulike koronatiltak og forskningsbaserte undersøkelser av effektene av disse.

Presentasjon av nøkkelfunn fra kartlegging av scenetekniske yrker:
Kulturrom har i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) over to undersøkelser i 2020 kartlagt det scenetekniske feltet. Kartleggingen har hatt fokus på bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold og selvsagt effektene av koronakrisen. På fagdagen vil nøkkelfunn fra undersøkelsen presenteres.

Lunsj
Vi spanderer lunsj.

Panelsamtale
Det blir en todelt panelsamtale hvor vi inviterer lokale ressurspersoner som vil bestå av representanter fra flere ledd i bransjen, til å diskutere koronakrisen og fremtiden for scenetekniske yrker. Samtalen vil ta for seg både aspektene for enkeltpersoner og hvilke overordnede strukturer som må på plass for å komme oss gjennom krisen, samt ha en bærekraftig sceneteknisk bransje i årene fremover. Det blir mulighet for både spørsmål og kommentarer fra salen.

Påmelding her.

Merk: Det er bindende påmelding og et begrenset antall plasser.
Det tas forhåndsregler for smittevern.

Ved spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig Kjetil Wevling:
kjetil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 14

Eller prosjektleder i Brak, Inni Mowinckel:
inni@brak.no
Tlf: 93634242

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/724639551741527