Laster Arrangementer

Borealis 2019 – Jenny Berger Myhre & Manuela De Laborde

Kl. 22.00 – 23.00 i Visningsrommet USF

Jenny Berger Myhre & Manuela De Laborde: Notas y notas y notas…
(English below)

Lag på lag, lyd som farer som ekko gjennom historier, vibrasjoner som definerer en bys karakter. Som ledd i et samarbeid med festivalen elnicho, dro Jenny Berger Myhre til Mexico by i november 2018 for å utforske det lydlige landskapet av byen. Materialet brukes i et nytt bestillingsverk til åpningskvelden av Borealis 2019. I samarbeid med den meksikanske filmskaperen Manuela De Laborde, prøvde Jenny å oppdage byen slik den er i dag, gjennom å vende blikket og ørene til fortiden. Sammen skapte de et psyko-geografisk kart over Mexico by gjennom en kompromissløs assosiasjonslek.

Manuela og Jenny startet med å lete etter lyd og bilder på byens mange loppemarked; lysbilder, filmer, objekter. Tingene de fant sendte dem videre i skattejakten. De oppsøkte steder som lignet dem på bildene, lyder som hørtes ut slik som på opptakene – et oppdrag dømt til å feile, men som understreket forskjellen mellom det man leter etter og det man finner, og det som dukker opp imellom.

Prosessen gir assosiasjoner til det å fortelle spøkelseshistorier, der spøkelsene symboliserer noe som mangler, noe som er der men samtidig ikke, fravær omgitt av tilstedeværelse, alltid på to steder samtidig. For kunstnerne er spøkelsene et uttrykk for å ville komme i kontakt med noe større enn seg selv, og slik reflekterer den som faktisk leter. Mexico-reisen nådde sitt klimaks i en utvided konsert-kino-forestilling under elnicho. Verket fortsette nå sin reise med sin stedsspesifikke fremvisning i Visningsrommet under Borealis. Igjen er objekter, bilder, opptak og film brukt i et forsøk på å manifestere deres eget Mexico by-spøkelse.

Presentert i samarbeid med elnicho festival

Bestillingsverk støttet av Kulturrådet

Jenny Berger Myhre

Manuela De Laborde

Se hele festivalprogrammet

—-

Layers upon layers, sound echoing throughout histories, vibrations in a city defining it’s unique character. As part of our opening evening, and collaboration with Mexican festival elnicho, Norwegian artist and composer Jenny Berger Myhre headed to Mexico City in November 2018 to explore the sonic landscape of the city for a new commission for Borealis 2019. Collaborating with Mexican filmmaker Manuela De Laborde she tried to discover the city in the present through the past – creating a psycho-geographical map through a game of uncompromised association.

To do this, they started by looking for sound and images left behind at the city’s flea markets: slides, tapes, films, objects. These found objects lead the «treasure hunt» where they revisited places, went after the same sounds and objects in the slides and tapes; a task doomed to fail, that highlighted the difference between what is sought and what is found, and what emerges in between.

In making the piece they invoked the genre of ghost stories – ghosts providing the mental construct of a void, the ghost being what is not there, absence surrounded by presence – it is always in two places at once. The ghost, for them, represents a wish to connect to something bigger than oneself, and so reflects the one seeking it. The trip to Mexico climaxed in an expanded concert-cinema presentation as part of elnicho, and the work now continues to be developed into a site-specific performance for Borealis at Visningsrommet – again: using objects, stills, film, tape and field recordings in an attempt to manifest their own ghost of Mexico City.