Laster Arrangementer

BIT Teatergarasjen: TZAIE! – Ursus Produksjoner

Nok et bud på hva fremtidens opera kan være! Bergenske Ursus Produksjoner presenterer siste del av trilogien Liminal Face, som utforsker overgangsfaser og ritualer gjennom musikalske og performative eksperimenter. Vi inviteres til en assosiativ og munter meditasjon om mellomrommene i tilværelsen– der livets flyt forstyrres av tap, uvisshet og forventninger.

Vises 26 og 27 september kl 19 i Studio USF

Another take on an opera of the future. Bergen-based Ursus Produksjoner present their final part of the trilogy Liminal Face, which explores transitions and rituals through musical and performative experiments. An associative and cheerful meditation on the in-between spaces of existence – where the flow of life is disturbed by loss, uncertainty, and expectation.