Laster Arrangementer

BIT Teatergarasjen: Mirte Bogaert – And there is a chair

Det bobler i det bergenske dansemiljøet! Nå kommer også Mirte Bogaert med sin første helaften, rett fra anerkjente P.A.R.T.S. i Brussel. And there is a chair…er et brev, en koreografi, et musikkstykke og en dans i din egen forestillingsverden. Bogaert utforsker grensegangen mellom fantasi og virkelighet, mellom fortid, fremtid og her-og-nå. I et nedstrippet rom der alt har betydning oversetter hun tekst til omskiftelige former for bevegelse, lys og lyd.

Vises 6 og 7 september kl. 19 i Studio USF

Things are happening in the Bergen dance scene! Mirte Bogaert is ready to present her first full evening performance, straight from renowned P.A.R.T.S. in Brussels. And there is a chair…is a letter, a choreography, a piece of music, and a dance piece in your own imagination. Bogaert explores the boundaries between fantasy and reality, between past, present and here and now. In an empty space loaded with possible interpretations, she translates text into shifting forms of movement, light, and sound.