Laster Arrangementer

BIT Teatergarasjen: Love & Emotions

Spilles 14 + 15 + 16. februar.

En dans til tekster om kjærlighet – om viktigheten av å se andre og selv bli sett. Som danser i en danseforestilling er det ingen tvil om at man blir sett på. Er det likevel mulig å ikke se seg selv utenfra mens man danser? I hvilken grad er det mulig å bare fokusere på rommet man danser i og de man danser med? Hvordan blir dansen da?

A dance to texts about love – the importance of seeing others and being seen. A dancer on stage can never get away from being watched. Still, is it possible to avoid watching yourself from the outside while dancing? To what extent is it possible to just focus on the space and those you dance with? What kind of dance would that be?

BIT Teatergarasjen nettsider