Laster Arrangementer

BIFF: Picture a Scientist

Nyere forskning viser at vitenskapen er kvinnediskriminerende

Selv i samfunn med høy grad av likestilling er forskning et påfallende mannsdominert felt. PICTURE A SCIENTIST viser oss at dette ikke skyldes at kvinner er mindre intelligente eller mindre interessert i vitenskap enn menn, men er et produkt av dypt rotfestede strukturelle problemer innen vitenskapen og arbeidslivet. Med utgangspunkt i historiene til forskerne Nancy Hopkins, Jane Willenbring og Raychelle Burks viser filmen hvordan åpenlys kjønnsdiskriminering og seksuell trakassering bare er toppen av isfjellet. Minst like viktig er mer subtile ekskluderingsmekanismer som å bli utelatt fra e-posttråder, bli tildelt mindre laboratorieplass enn mannlige kolleger, og ikke bli kreditert for arbeidet en gjør. Og da har vi ikke engang nevnt rasismen.

PICTURE A SCIENTIST viser hvor dypt disse problemene stikker, og lar oss møte et knippe modige og handlekraftige kvinner som kjemper for å endre systemet. Dette er en provoserende, inspirerende og helt essensiell dokumentarfilm for alle som er opptatt av vitenskap og å fremme god forskning.

Visningen mandag 12. oktober innledes av Dorothy Dankel, forsker ved Universitetet i Bergen.

Sharon Shattuck (USA), Ian Cheney (USA). Shattucks filmografi: FROM THIS DAY FORWARD (2015). Cheneys filmer i utvalg: PICTURE CHARACTER (2019), THE MOST UNKNOWN (BIFF 2018), BLUESPACE (2015)