Vi blir huseiere

Stiftelsen Kulturhuset USF kjøper alle aksjene i vår huseier sitt selskap Norwegian Preserving Eiendom AS.

Dagens USF-eiendom på Georgernes Verft 10 og 12 har vært eiet av Norwegian Preserving Co AS/Norwegian Preserving Eiendom AS. Stiftelsen Kulturhuset USF kjøper alle aksjene i selskapet, og blir dermed huseier av alle byggene på adressene.

Dette omfatter USF sitt hovedbygg nr 12, samt småbygget på kaien, nr 10. 

Dagens eiere har vært sentrale i transformasjonen fra sardinfabrikk til kulturhus. Bakgrunnen for salget er at det er generasjonsskifte i selskapet og det har vært naturlig å se etter nye eiere for Georgernes verft. Stiftelsen Kulturhuset USF har vært opptatt av at kulturmiljøene og kompetansen som er samlet i byggene må beholdes.

Siden begynnelsen av 80-tallet har utviklingen av kunst- og kulturmiljøene i byggene vært helt unik. Styreleder Elisabeth Halvorsen i Stiftelsen Kulturhuset USF sier at «uten det gode samarbeidet med dagens eiere hadde ikke en slik utvikling vært mulig. Det har vært gode forhandlinger og vi er veldig glade for at vi har kommet frem til en avtale som gjør at stiftelsen kan overta».

Jacob Sætre er styreleder i NPC Eiendom AS: «Vi er fornøyd med at vi har kommet til enighet med stiftelsen. Vi er stolte av miljøet som har vokst frem på USF og denne avtalen sikrer at kulturprosjektet vil fortsette».

Partene er nå enige om en avtale som gir kulturmiljøene trygghet for fremtiden.

Kjøpesummen er ca 130 millioner. Stiftelsen skal lånefinansiere kjøpet og er i den forbindelse avhengig av en kommunal garanti. Vi har en god dialog med kommunen rundt denne prosessen.

Som del av avtalen skal det også gjennomføres noen utbedringer på eiendommen før overtakelsen, som er beregnet å skje i april 2023.

Kulturhussjef Ivar Chelsom Vogt sier at «Vi har vært opptatt av at det unike kulturmiljøet blir bevart. Sammen med kommunens kjøp av Dikkedokken på nabotomten vår gir dette fantastiske utviklingsmuligheter for kulturlivet i mange år fremover».