USF Verftet 30 år – se bildene fra bursdagen vår

I år er det 30 år siden Stiftelsen Kulturhuset USF åpnet dørene for publikum i den gamle hermetikk- og sardinfabrikken

Egentlig startet det hele mer enn ti år før den store dagen i 1993. En gruppe kunstnere og kulturarbeidere gikk sammen med huseieren om å omdanne fabrikken til kulturhus. De første som flyttet inn på begynnelsen av 80-tallet var pionerene for det som skulle bli landets største og mest mangfoldige samlokalisering av kreative virksomheter og scener for fremføring. Utviklingen har skjedd trinnvis, med istandsetting av atelierer og kulturkontorer først, deretter de ulike scenene til åpningen i 1993, og etter hvert ombygging og forbedringer av scener og visningsrom for kunst (2012). En kan trygt si at USF på Verftet gjennom alle årene har hatt en utvikling forankret i miljøenes egne behov. Initiativet ble tatt på grasrotplanet og har grodd frem organisk.

USF Verftet i dag er en grunnmur i det bergenske kulturliv, og få kan forestille seg byen uten. Nå arbeider vi for at Bergen skal få et vitalt og spennende kulturkvartal, nemlig kulturkvartalet Verftet – der de store båthallene på nabotomten vår skal fylles med enda mer aktivitet.

Les artikkel og se bilder i BA om USF Verftet 30 år

Les om starten av USF Verftet i BT

En 30-årsdag er verdt å feire. Torsdag 2. februar inviterte vi våre kolleger i kulturfeltet, tidligere styremedlemmer, kunstnere og artister til en stor fest. Se bildene her.