USF topper fjoråret igjen – ny rekord!

Sist år besøkte 157 684 personer 1104 ulike arrangementer og aktiviteter i huset, en økning på 12% fra året før. Styreleder og kulturhussjefen smiler bredt og er kjempefornøyde med tallene.

Årsmeldingen fra USF Verftet er klar. Den viser at tendensen med økt antall arrangementer og besøkende fortsetter. Regnskapsmessig resultat er på riktig side med 83795 kroner og kulturhuset har en sunn økonomi. Kulturhussjef Ivar C. Vogt forteller at USF står foran store prosjekter som skal skape ytterligere vekst i kulturvirksomhetene i Bergen: – Slike resultater er et trygt utgangspunkt for å videreutvikle oss som sterke partnere for det skapende kulturfeltet og arrangørene i byen og landet forøvrig. Vi utvikler oss i riktig tempo, litt og litt hvert år.

Mer kunst og mer film

Styreleder Elisabeth Halvorsen og kulturhussjef Ivar C. Vogt presenterte årsmeldingen for USF sitt representantskap i går kveld. Det nye «utekulturhuset» Feriekolonien USF bidro til publikumsøkningen, med gratis konserter og ulike tilbud gjennnom hele sommeren.Tilbudet med konserter og musikk er fremdeles størst, men for andre året på rad noterer vi at tilstrømmingen til filmvisningene i Cinemateket USF øker betydelig. Interessen for å se film er oppadgående, og nå blir det nye kinostoler og amfi i kinosalen – noe som vil gjøre det enda mer attraktivt å se film der film skal sees; på stort lerret. En stor publikumsøkning er det også for kunstgalleriet Visningsrommet USF der vi også for andre år på rad noterer gode tall. Utvidet åpningstid om sommeren gjorde at hele 10633 mennesker opplevde kunst på USF.

Kulturnæring på USF

I tillegg til scenedriften satser USF på utvikling og tilrettelegging for kulturnæringen. En egen inkubator for film- og musikkprodusenter ble etablert i 2018 og nye prosjekter er i planfasen. USF mottar mange henvendelser om kontor- og produksjonsareal. En rekke behov i næringen og i kunstfeltet generellt ville blitt løst med arealene i Kjødehallene på nabotomten vår. – Vi er ambisiøse og vil at hele Verftetområdet skal bli et kulturkvartal der opplevelser og produksjonskompetanse, næring og skaping, har en naturlig plass i et urbant miljø. Vi ser frem til å starte arbeidet med å forme området med hallene, sier kulturhussjef Ivar C. Vogt.

Les hele årsmeldingen her

Årsmelding USF 2018