Byrådet anbefaler Bystyret å ikke godkjenne boligbygging på nabotomten vår

Byrådet anbefaler ikke Skanska sitt forslag om boligbygging på Kjødetomten og Dikkedokken. Bystyrets vedtak om å sette av tomten til kulturformål følges dermed opp. – Dette er fantastisk sier kulturhussjef Ivar Vogt.

Byrådet sier at Skanska legger frem en del gode løsninger for en eventuell boligbygging på området, men viser til at en videre kulturutvikling av tilgrensende områder rundt det unike tilbudet ved USF vil forsterke USF og den eksisterende kulturaksen som går fra USF til DNS og KODE. En slik satsning vil styrke sentrum ved å tilby en variasjon av unike kulturtilbud. En videreutvikling av området til rene kulturformål vil også bygge opp under offentlig tilgjengelighet til sjøfronten og redusere eventuell støy ved etablering av boliger.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å etablere kulturkvartalet: – USF og alle som har arbeidet for dette er veldig glade for at politikerne og administrasjonen sammen med oss ser viktigheten og verdien av å satse på kultur i dette området, og anerkjenner at tomten har en vesentlig offentlig interesse. Nå vil vi sette i gang med fornyet energi og begynne å detaljere planene og organiseringen fremover, sier Ivar Vogt.

Les artikkel i BT (abonnent)

Les Byrådets saksfremstilling