Scenekunst

BIT Teatergarasjen: tg Stan - Après la répétition

Et glitrende stykke teaterkunst, etter Ingmar Bergmans "Efter repetitionen". Spilles på fransk, med engelsk teksting.

Et kjærlighetsdrama om, i og som teater.
Den eldre teaterregissøren Henrik Vogler er i gang med sin femte oppsetning av Strinbergs «Ett drömspel». En stille ettermiddag, etter en av prøvene, sitter han og slumrer. Halvt fortapt i drømmer om sitt lange liv i teateret, forstyrres han av Anna Egermann, en ivrig, ung skuespillerinne, som ser etter et armbånd hun vist nok har glemt. Hun griper anledningen til en inngående samtale. Voegler var tidligere forelsket i hennes avdøde mor. Selv er hun 23 år og 3 måneder, nøyaktig like gammel som hans datter, og full av nag overfor sin mor, som lenge spilte den samme hovedrollen i Vogler oppsetninger som hun gjør nå, nemlig datter av guden Indra, hun som besøker jorden for å se hvordan menneskene lever.
De siste gangene BIT Teatergarasjen viste tg STAN, var med to Ibsen-stykker, Nora og En folkefiende, begge med et tydelig og relevant politisk budskap. Det er meget sannsynlig at de med oppsetningen av denne dialogen som teater, har til hensikt å overgå Bergmanns valg av filmmediet for formidling av dette stoffet. Det er i alle tilfeller et glitrende stykke teaterkunst!
Spilles på fransk med teksting på engelsk.

Henrik Vogler, an ageing theatre director, is lost in his memories of the theatre and of staging Strindberg's 'A Dream Play' that he's now directing for the fifth time. His musings are interrupted by Anna Egerman, a keen young actress, who comes in allegedly to look for a bracelet she forgot. She takes the opportunity to have a conversation with Henrik Vogler, who used to be in love with her mother, Rakel, who has died since. Vogler could very well be Anna's father: she's 23 years and 3 months old, exactly the same age as his own daughter. She's full of resentment towards her mother who, long ago, played Indra's daughter in Vogler's staging, just like Anna's doing now.

Language: French.
Texting: English


Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.